Vedoucí Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy

34840 - 68200 + osobní příplatek
státní správaPraha41+veřejné zakázkypouze český jazyk

Státní tajemník v Ministerstvu dopravy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí / vedoucího v Ministerstvu dopravy, Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní, se služebním působištěm na nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.

Nabízíme

Doba: služební poměr na dobu určitou po dobu trvání MD/RD, nejdéle do 23. 3. 2025.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 15. dubna 2024

Přihlášky do: 20. března 2024

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním a syntézou komplikovaných ekonomických a právních vazeb;
 • řízení, organizování a koordinování veškerých činností oddělení podpory veřejných zakázek;
 • vykonávání komplexní právní činnosti v oboru působnosti Ministerstva dopravy pro oblast zadávání veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech (IT právo, smluvní právo, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, apod.);
 • poskytování metodické a právní podpory útvarům Ministerstva dopravy v oblasti veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech;
 • podporování při zajišťování realizace zadávacích řízení (připomínky k předložené dokumentaci, podpora v průběhu zadávacího řízení až po úkony po skončení zadávacího řízení, zejména právní podpora při administraci a přípravě dokumentů komise a zadavatele), ale i při uzavírání smlouvy, změn závazků ze smlouvy, řízení před kontrolními orgány;
 • zastupování Ministerstva dopravy coby zadavatele v řízeních před vnitrostátním orgánem dohledu a dále před příslušnými soudy v řízeních podle soudního řádu správního;
 • příprava návrhů interních předpisů v oblasti veřejných zakázek a spolupráce při jejich projednávání;
 • zpracování připomínek a stanovisek k legislativním i nelegislativním materiálům předloženým v rámci meziresortního připomínkového řízení v oblasti veřejných zakázek;
 • vypracování právních stanovisek a výkladů v oblasti zadávání veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech;
 • řešení sporných či jinak věcně a právně složitých případů v oblasti zadávání veřejných zakázek a souvisejících oblastech.

Typ spolupráce

služební poměr

Benefity

 • pružná pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days)
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • jazykové kurzy
 • možnost dalšího vzdělávání
 • Multisport karta
 • posilovna a tělocvična v budově MD
 • dětská skupina Mašinka
 • možnost čerpání 5 dní Home Office v měsíci

Odměna/mzda

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 14. platové třídy.

Očekáváme

Požadované vzdělání: magisterský studijní program Právo a právní věda ve studijním programu Právo

Stupeň utajení: přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Předpoklad: splnění předpokladů účasti ve výběrovém řízení na služební místo vedoucí / vedoucího podle § 58 odst. 2 zákona o státní službě, podle tohoto ustanovení se výběrového řízení může zúčastnit osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 1 roku činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné11.

Datum možného nástupu

15. 4. 2024