Cerha Hempel Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář