Vedoucí právního oddělení

Úřad pro civilní letectví

40 - 70 tis.
právníkPraha41+občanské právosmluvní právosprávní právoprávo EUanglický jazyk

Úřad pro civilní letectví hledá vedoucího právního oddělení.

Nabízíme

Na služebním místě jsou vykonávány zejm. následující činnosti:
  • poskytování právní podpory odborným útvarům ÚCL včetně asistence při vedení přestupkových řízení,
  • zpracování stanovisek pro potřeby ÚCL (oblast správního, evropského, mezinárodního i občanského práva),
  • připomínkování a tvorba smluv včetně zadávání veřejných zakázek,
  • účast na jednáních mezinárodních organizací a jejich útvarů (zejm. Evropská komise, EASA, ECAC),
  • vyřizování stížností cestujících podle nařízení (ES) č. 261/2004,
  • příprava a revize interních aktů řízení,
  • v případě zájmu zastupování ÚCL před soudy a jinými institucemi

Typ spolupráce

Služební poměr

Odměna/mzda

40 – 70 tis.

Očekáváme

AJ – úroveň alespoň A2

Bližší informace a podání žádosti: zde

Datum možného nástupu

co nejdříve

O společnosti

www.caa.cz